De Nye Energiene

De Nye EnergieneI følge Iliuka gjennomgår menneskeheten, Moder Jord og hele universet, en helt ny og omfattende frekvensheving og endring. Dette skjer via meridianer (energilinjer) i alt levende på jorden og i det intergallaktiske. Det er kommunikasjonslinjer som formidler informasjon og energi mellom himmel og jord.

Frekvenshevingen gir utslag i sterke påvirkninger på mange nivåer i både mennesker og dyr. Mange opplever symptomer som; Smerter i kroppen, endringer i søvnmønster, nedstemthet, pustebesvær, angst, uro, svimmelhet, stoffskifteproblemer, økt sensitivetet, tinnitus mm.I følge Iliuka kom det til å oppstå sykdommer som leger ville kalle virus. I disse årene kom både svine- og fugleinfluensa mm.

I både mennesker og dyr er DNA'et i endring og De Nye Energiene kan være til hjelp for å avbalansere disse fysiske og psykiske tilstandene vi får i disse prosessene. Gamle blokkeringer og ubalanser kommer også opp til overflaten for å ha mulighet til å renses ut i denne tiden.


De Nye Energiene kan også være med på å skape en større forståelse, klarhet og innsikt i egne prosesser og behov. Som Iliuka sier det; Veldig mange mennesker går en annen vei i livet enn det som er bestemt ut fra sjelens plan. Mange følger innlærte mønster og tanker preget av opplevelser og pregninger fra barndommen og forventninger fra andre. Dette skaper forstyrrelser og slagg i både i kropp og sinn. Visdommen i DNE sammenfaller med visdommen i medisinhjulet: Alt henger sammen og jobber i hverandres energi.


Nå har tiden kommet til å integrere den guddommelige kjærlighetsenergien vi alle bærer i våre hjerter og leve ut fra den. Da vil vi kunne bruke fulle potensiale, og slippe til glede, harmoni og balanse på alle plan.

De Nye Energiene kan du begynne å bruke etter første kurs. Metoden er like mye for din personlige utvikling, som det å hjelpe andre. I gjennom kursforløpet, kan det skje store og positive endringer både fysisk og psykisk. Energien kan forsterke og jobbe fram de kvaliteter, evner og muligheter du bærer i deg. Den styrker på alle plan og det vil derfor være lettere å se din livsvei på en ny måte. Iliuka sier at De Nye Energiene er for alle som vil lære den, ikke bare for de som allerede er terapeuter. Metoden går også godt sammen med andre terapiformer.

De Nye Energiene, arikkel fra tidsskriftet "Medium"

Les her...